Neuropatia: podział i rodzaje

Nie tylko przyczyn neuropatii wymienia się dużo, podobnie jest z podziałami tychże zaburzeń. Otóż neuropatię podzielić można ze względu na:

czas trwania objawów: tutaj wyszczególnia się neuropatie ostre, podostre, przewlekłe oraz nawrotowe

etiologię problemu: w tym przypadku podział uwzględnia m.in. neuropatie wrodzone, neuropatie infekcyjne, neuropatie polekowe czy neuropatie z uwięźnięcia

ilość zajętych nerwów: w przypadku zaburzeń czynności jednego nerwu schorzenie określa się jako mononeuropatię, gdy zajętych jest kilka nerwów, mówi się o mononeuropatii wieloogniskowej, kiedy zaś u pacjenta dojdzie do objęcia procesem patologicznym wielu różnych nerwów, rozpoznawać wtedy już można polineuropatię

Powyższe podziały bez wątpienia są istotne, zdecydowanie jednak ważniejszy wydaje się podział bazujący na tym, jakie dokładnie rodzaje nerwów zostały zajęte procesem chorobowym.

W tym ujęciu wyszczególnia się trzy główne rodzaje neuropatii: czuciową, ruchową oraz autonomiczną (istnieje również możliwość występowania mieszanych postaci zaburzeń, np. neuropatii czuciowo-ruchowej).