Konsultacja dietetyczna i dietoterapia

Wejście w terapię żywieniową

Pierwsza wizyta z dietetykiem jest kluczowa. Warto się jak najlepiej do niej przygotować, gdyż to na niej zostaną zebrane wszelkie materiały, które później posłużą do wdrożenia odpowiedniej terapii. Aby w pełni wykorzystać czas pierwszej wizyty i możliwości które daje, warto poznać jej przebieg, oraz to jak odpowiednio się do niej przygotować. Czas wizyty waha się od 60 do 90 min.

Opis spotkania:

 • Analiza składu ciała
 • Pomiar mikro i makro-elementów
 • Pomiar ciśnienia
 • Omówienie wyników
 • Prowadzenie statystyki prowadzonych pomiarów
  Wywiad żywieniowy
  Analiza i omówienie badań krwi

Analiza każdego z podpunktów tworzy całą terapię żywieniową.

Warto zabrać ze sobą wszelkie badania biochemiczne krwi, a także wyniki diagnostyki elektropunkturowej (jeśli była robiona), dzięki czemu będę w stanie lepiej dobrać ewentualną terapię.

Wizyty kontrolne po wdrożonej terapii żywieniowej

Wizyta kontrolna następuje po wdrożonych zaleceniach i/lub suplementacji niezbędnej w procesie kontrolowanej detoksykacji organizmu. W zależności od potrzeb wizyta następuje w przedziale 4-6 tygodni od momentu wejścia w terapię. Wszystko zależy od złożoności problemu i zaangażowania osoby. Konsultacje mogą także odbywać się drogą mailową oraz telefoniczną. Kontrola obejmuje analizę mikro i makro-elementów a także ponownie sprawdzana jest mapa toksyn obciążających organizm. W trakcie stosowania zaleceń w zależności od jednostki chorobowej mogą ulec poprawie takie przykładowe wskaźniki z badania krwi jak:

Profil lipidowy krwi

 • Poprawa stosunku HDL do LDL (obniżenie „złego cholesterolu”, podwyższenie „dobrego cholesterolu”)
 • Unormowanie i zmniejszenie podwyższonych trójglicerydów
 • Obniżenie stanów zapalnych ( białko C-reaktywne)
 • OB (odczyn Biernackiego)

Glukoza

 • Unormowanie i wyrównanie glukozy do prawidłowych wartości (uwzględniając ewentualnie występowanie hipoglikemii i hiperglikemii). Diety dla cukrzyków.
 • Podniesienie wrażliwości komórek organizmu na glukozę, obniżenie insulinooporności
 • Wyrównanie stanów hiperinsulinemii
 • Obniżenie wartości hemoglobiny glikowanej (w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia terapii)
 • Polepszenie samopoczucia, zmniejszenie odczucia senności i zmęczenie w ciągu dnia

Homocysteina

 • Obniżenie podwyższonych wartości
 • Uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów
 • Obniżenie stanów zapalnych naczyń krwionośnych

Wszystkie zmiany można zmierzyć ponownym badaniem labolatoryjnym krwi w celu określenia poprawy określonych wskaźników. Osoba po miesiącu (dla hemoglobiny glikowanej – HbA1c czas ten wynosi 3 miesiące) ma podstawy do dalszej pracy w swoim zakresie, a także monitorowania i pilnowania zapoczątkowanej terapii.

Dieto-terapia

 • Stworzona na podstawie pełnego wywiadu z pierwszej wizyty
 • Uwzględnia wykonane wcześniej badania diagnostyczne (w tym elektropunkture)
 • W zależności od indywidualnego stanu organizmu może uwzględniać niezbędne w procesie terapii suplementy
 • Bez limitów czasowych. Terapia w czasie jest dostosowywana do aktualnych zmian organizmu
 • Kompleksowa opieka przez cały czas trwania terapii
 • Wizyty kontrolne obejmują pomiary wraz z analizą wyników
 • Kontakt mailowy jak i telefoniczny

Badania do analizy – pierwsze spotkanie z dietetykiem

Warto na pierwszą wizytę zabrać ze sobą wszystkie badania, które zostały zrobione max 3 miesiące przed spotkaniem. Jeśli badania labolatoryjne nie były robione, a chcą Państwo, aby diagnoza była dokładniejsza a terapia mocniej spersonalizowana warto od razu przed wizytą zrobić następującą pulę badań:

Badania obowiązkowe

 • Morfologia krwi
 • Lipidogram (HDL, LDL, Triglicerydy)
 • OB
 • CRP
 • Glukoza
 • Homocysteina

Kobiety dodatkowo:

 • TSH
 • FT-3
 • FT-4
 • A-TPO
 • A-TG